ČR 1 : 10 000

Leták ke stažení

Základní údaje
Souřadnicový systém S-JTSK
Formát dat TIF+TFW, EPS
Měřítko 1 : 10 000
Parametry rastru 508 DPI, 8 bit, Packbits
   
Vhodnost použití
Zobrazování
Analýza
Lokalizace
Navigace
 
Nosnou složkou mapy je silniční a uliční síť obsahující názvy ulic a čísla silnic a dálnic. Mapa dále obsahuje budovy, bloky budov a plochy zastavěného území, železnice, využití půdy, lesní plochy, vodstvo, hranice administrativních jednotek a zájmové body.

Zejména zobrazení uliční sítě se symboly jednosměrek, budov a bloků budov a vybraných zájmových bodů umožňuje dobrou orientaci v rámci měst a obcí. Pro usnadnění práce s daty je mapa rozčleněna na 890 na sebe navazujících dlaždic.

 

Mapa je ideálním doplňkem například pro vizualizaci výstupů z analýz založených na geodatabázi StreetNet CZE, se kterou je plně polohově kompatibilní.
Široké uplatnění nalezne tato mapa i v prostředí internetu. Rovněž ji lze využít jako podklad pro tištěné výstupy.
 

Budovy, bloky budov a plochy zastavěného území

Polygony, které reprezentují plochy zastavěného území, jsou obsahem mapy na celém území České republiky. V oblasti pokryté nadstavbou StreetNetCZE CITY (krajská, okresní a další významná města) jsou kromě zástavby navíc obsahem mapového díla i budovy a bloky budov, které se dále barevně rozlišují na veřejné a neveřejné.

 

Nejzajímavější údaje
aktualizace.jpg Aktualizace
Aktualizace dat probíhá v rámci aktualizačních procesů výše uvedených datových sad, zpravidla 1x ročně.
navaznost_rc.jpg

Návaznost na ostatní produkty společnosti CEDA
ČR 1 : 10 000 je kartografickou reprezentací vybraných prvků geodatabází StreetNet CZE, StreetNetCZE CITY a zájmových bodů.
Jelikož je geometrie základních prvků rastrových map ČR 1 : 50 000 a Plánů měst generována ze StreetNet CZE, nestane se Vám, že byste se při zoomování do vyššího nebo nižšího měřítka v mapách ztratili.

symbol 2.jpg Termíny vydání
Rastrová mapa ČR 1 : 10 000 je vydávána zpravidla jedenkrát ročně.

 


© Central European Data Agency, a.s. Technické dotazy: ceda@ceda.cz | Redakční systém Atlantic