ČR 1 : 10 000


Základní údaje
Souřadnicový systém S-JTSK
Formát dat TIF+TFW, EPS
Měřítko 1 : 10 000
Parametry rastru 508 DPI, 8 bit, Packbits
   
Vhodnost použití
Zobrazování
Analýza
Lokalizace
Navigace
 

Mapa ČR 10 je odvozena v měřítku 1 : 10 000 z produktu Mapové dlaždice tak, aby ji bylo možné použít jak v prostředí GIS a internetu, tak i pro tisk. Mapa pokrývá celé území České republiky a pro snazší manipulaci je rozdělena na více do sebe navazujících dlaždic. Všechny rastrové produkty mají jednotný design.

ČR 10 je kartografickou prezentací obsahu geodatabáze StreetNet a Zájmových bodů, rozšířeným o data chráněných území AOPK a vizualizaci rozsahů čísel orientačních z registru RÚIAN.

Mapa obsahuje mj. všechny podrobnosti sítě pozemních komunikací (funkční kategorii, typ, povrch, směr provozu, název ulice, číslo silnice, mosty a tunely, komunikace ve výstavbě, exity), budovy (s odlišením veřejných a neveřejných) a bloky budov v rozsahu Plánů měst, plochy zastavěného území, rozsahy čísel orientačních, široké spektrum zájmových bodů, železnice, využití půdy, lesní plochy, vodstvo, hranice admi­nistrativních jednotek.

Mapa je ideálním podkladem pro zobrazení různých analytických výstupů především z geodatabáze StreetNet a jejích nadstaveb a databáze Zájmových bodů, se kterými je plně polohově kompatibilní. ČR 10 lze také použít jako součást mapových serverů či jako mapový podklad pro kvalitní tisk
 

Nejzajímavější údaje
aktualizace.jpg Aktualizace
Všechna data, na jejichž základě rastry jsou tvořeny, procházejí pravidelnou komplexní a systematickou aktualizací.
symbol 2.jpg Termíny vydání
Rastrová mapa ČR 10 je vydávána dvakrát ročně, v návaznosti na vydání geodatabází StreetNet a POI.

 


© Central European Data Agency, a.s. Technické dotazy: ceda@ceda.cz | Redakční systém Atlantic