Mapové dlaždice

Vrstevnaté mapy o 13 měřítkových úrovních. Snadná manipulace, rychlé vykreslování.

Co jsou Mapové dlaždice

Mapové dlaždice jsou vrstevnatá digitální rastrová mapa pokrývající kompletně území České republiky (Mapové dlaždice ČR) a území vně státu do vzdálenosti 20 km od hranic (Mapové dlaždice příhraničí) v předdefinovaných měřítkách. Je vygenerována z geodatabází StreetNet a POI ve 13 měřítkových úrovních od podrobných map až po mapu přehledovou. Design, měřítkové úrovně a rozlišení obou mapových produktů je stejný a lze je zobrazovat samostatně nebo zároveň.

 

Základní vlastnosti

Formát dat: Tile Package | Tile Cache Compact | Tile Cache Exploded
Souřadnicový systém: WGS 1984 Web Mercator Auxiliary Sphere | S-JTSK
Měřítko: 13 měřítkových úrovní mírně odlišných v závislosti na souřadnicovém systému mapy
Rozlišení: 96 dpi
Pokrytí: CZE | příhraničí CZE 

Vhodnost použití

Zobrazování ***** | Analýza ***** Lokalizace ***** | Navigace ***** 

basic

 

Obsah Mapových dlaždic

Obsahová a vizuální podoba map pro jednotlivé úrovně se samozřejmě mění v závislosti na měřítku. Mapy velkých měřítek z území České republiky obsahují mj. všechny podrobnosti sítě pozemních komunikací (funkční kategorii, typ, povrch, směr provozu, název ulice, číslo silnice), budovy, adresní body, široké spektrum zájmových bodů a plochy zastavěného území, železnice, využití půdy, lesní plochy, vodstvo a hranice admi­nistrativních jednotek. Se zmenšováním měřítka potom dochází ke generalizaci sítě a snižování počtu zobrazovaných zájmových bodů.

Mapy velkých měřítek z území příhraničí obsahují všechny podrobnosti sítě pozemních komunikací (funkční kategorii, typ, povrch, směr provozu, název ulice, číslo silnice), široké spektrum zájmových bodů, železnice, plochy zastavěného území a využití půdy, lesní plochy, vodstvo, hranice administrativních jednotek a chráněných území. Se zmenšováním měřítka potom dochází k obsahové a symbolové generalizaci sítě a snižování počtu zobrazovaných zájmových bodů.

 

 Jak Mapové dlaždice fungují a k čemu je lze využít

Mapové dlaždice tvoří 13 měřítkových úrovní, v rámci každé jsou vygenerovány malé dlaždičky o velikosti 256 x 256 obrazových bodů (pixelů). Rozdělení na malé dlaždice výrazným způsobem urychluje zobrazování dat a přechod mezi přednastavenými měřítky. Stejný princip a stejné měřítkové úrovně používají např. Google Maps, Bing Maps, nebo ESRI ArcGIS Online.

Tento formát dat je velmi vhodný jako podklad pro webové mapové aplikace. Může sloužit jako obecný mapový podklad, na němž je možné  zobrazovat další informace, např. vygenerované trasy z geodatabáze StreetNet CZE resp. StreetNetCZE CROSSBORDER, se kterými je plně polohově kompatibilní. Soubor dlaždic je možné použít lokálně i pomocí serverových a webovských technologií.

 

Jak jsou data aktuální

Mapové dlaždice aktualizujeme a vydáváme dvakrát ročně a to v obou souřadných systémech - Web Mercator i S-JTSK. Rastrová data jsou vždy plně kompatibilní s vektorovými geodatabázemi StreetNet CZE (resp. StreetNetCZE CROSSBORDER pro příhraničí) a POI. 

 

Ukázka Mapových dlaždic

Chcete si prohlédnout ukázku Mapových dlaždic a nemáte k dispozici GIS software? Žádný problém!
K prohlížení naší ukázky na ArcGIS Online Vám stačí internetový prohlížeč.

  


Nenašli jste vše, co jste hledali?
Neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese podpora@ceda.cz nebo na telefonním čísle + 420 727 946 679. Naši specialisté se Vám rádi budou věnovat.

 Produktový list Mapové dlaždice ČR ke stažení
Produktový list Mapové dlaždice příhraničí ke stažení