Dopravní informace z monitorování mobilních telefonů

Společnost Central European Data Agency uzavřela se společností ITIS Holdings strategické partnerství pro český a slovenský trh v oblasti technologií sběru a tvorby dopravních informací.

Britská společnost ITIS Holdings provozuje největší systém generující aktuální dopravní informace pomocí technologie „flotily plovoucích vozidel“ (FVD - Floating Vehicle Data) a jejich technologie se osvědčily v několika zemích světa na různých kontinentech.

V poslední době, zejména při budování nových systémů pro sběr dopravních informací, používá společnost ITIS Holdings jako vstupní data (místo GPS souřadnic) informace o pohybu masy mobilních telefonů přebíraných od mobilních operátorů. Tato technologie označovaná jako CFVD (Cellular Floating Vehicle Data), obdobně jako již poměrně dlouho používaná metoda FVD, je postavena na matematicko-statistickém modelování dopravní situace z reprezentativního vzorku vozidel pohybujících se po dopravní síti.

Technologie CFVD se jeví jako velmi zajímavá technologie, která umožňuje velmi rychle (v horizontu měsíců) vytvořit systém sběru a tvorby dopravních informací pro rozsáhlá území, typicky celé městské aglomerace či celé státy. Relativně nízké náklady ve srovnání s konvenčními technologiemi automatizovaného sběru dopravních informací naznačují, že se tato technologie může stát velmi zajímavým zdrojem kvalitních a detailních informací o aktuálním stavu dopravy. Dopravní informace generované pomocí této technologie mohu být využívány jak v real-time režimu, tak v historickém režimu (denní, týdenní, měsíční a jiné statistiky), a to jak pro potřeby řízení dopravy, tak pro potřeby ovlivňování dopravy poskytováním dopravních informací či pro plánování dopravy a dopravní sítě. Mezi zvlášť atraktivní možnosti využití dat patří zejména poskytování dopravních informací přes proměnné informační tabule, mobilní telefony (automatické hlasové služby, MMS, SMS a WAP služby). Technologie CFVD je rovněž unikátním zdrojem detailních dopravních informací pro potřeby dynamické navigace na bázi RDS-TMC či na bázi GPRS přenosu.

Kontaktní osoba:

Ing. Jiří Novobilský, M.A.
Central European Data Agency, a. s.
Tel.: +420 227 018 443
Fax: +420-227 018 439
E-mail: novobilsky@ceda.cz


Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací