CEDA sponzorem soutěže GeoCup 2009

Praha, 3. listopadu 2009 - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, s podporou partnerů pořádá  u příležitosti  Dne GIS již pátý ročník soutěže v dovednostech v geoinformačních technologiích pro studenty středních a vysokých škol s názvem GeoCup 2009.
gis day.jpg
geocup.jpg
Soutěž se uskuteční  13. listopadu 2009 v Liberci,  je určena všem studentům středních a hlavně vysokých skol.  Tenhle ročník ale mají možnost se soutěže účastnit i úředníci státní správy a samosprávy, orgánů krizového řízení, ochrany přírody a životního prostředí, neziskových organizací a dalších míst, kde se GIS používají.

Nově se soutěží celkem ve třech  kategoriích, ze kterých si můžete libovolně vybrat právě jednu, která se nejvíce blíží vašim zájmům:
 
-  v kategorii 1 (Mapová kompozice) mají soutěžící za úkol v zadaném čase vytvořit dle zadání a z poskytnutých dat mapovou kompozici se zobrazením dat podle atributů. Poskytnuta budou data vektorová, rastrová i tabulková. Lze využít libovolný software. Hodnoceny budou všechny stránky mapy: estetická, technická i obsahová.

-  v kategorii 2 (Analýza dat) soutěžící řeší analytickou úlohu s prostorovými daty. V časovém limitu ji musejí úspěšně vyřešit a předat jednoznačný výsledek, nebo se k jejímu vyřešení co nejvíce přiblížit.

-  v nové kategorii 3 (GIS v praxi) soutěžící řeší úlohu převzatou z praxe na úřadu veřejné správy (krajské úřady, ORP, města, správy CHKO apod.). Úkolem je v zadaném časovém limitu předat data a jejich vizualizaci.


V některých  z kategorii si soutěžící budou moci vyzkoušet i práci s geodatabází StreetNet CZE od společnosti CEDA .

Do každé kategorie je přijímáno maximálně 20 soutěžících. Přihlašování je možné pouze elektronicky zadáním údajů na webových stránkách soutěže . V případě, že bude kapacita soutěžní kategorie naplněna, bude přijímání dalších přihlášek do ní zastaveno.


Více informací týkající se soutěže naleznete na  webových stránkách .

Kolektiv společnosti CEDA tímto drží všem přihlášeným palce, a přeje hodně úspěchů.

partneri akce.jpg
 
Monika Ülker - marketing & analytik obchodních dat

 


Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací