Navigace pro cyklisty

Praha, 8. října 2009 - Společnost Central European Data Agency, a.s. připravila pro podzim 2009 novinku ve své produkci, která obohacuje možnosti digitální vektorové datové sady StreetNet CZE.

V listopadu bude na trh uvedena nová nadstavba této základní datové sady s názvem StreetNetCZE TOURIST, která rozšiřuje záběr využití navigačních dat od automobilové dopravy směrem k dopravě cyklistické.

cyklostezka.jpg
Datová sada StreetNet CZE je jednou  z klíčových geodatabází společnosti a její nosnou vrstvou je routovatelná silniční a uliční síť pokrývající kompletně území celé České republiky v měřítku 1 : 10 000 a s polohovou přesností 5 až 10 m. Na podkladě těchto dat bude nyní možné analyzovat pohyb po dopravní síti, vyhledávat optimální trasy a řešit navigační úlohy nejen pro automobilovou dopravu, ale také pro pohyb cyklistů, a to zejména po značených cyklistických a cykloturistických trasách, stezkách pro cyklisty a po dalších komunikacích.
 
Data budou samozřejmě umožňovat parametrizaci preferencí pro cyklisty a volbu jízdy pouze po značených cyklistických trasách či kombinaci cyklistických tras s komunikacemi, na kterých není pohyb cyklistů zakázán.

Cyklistická navigační data StreetNetCZE TOURIST navazují na informační obsah dat StreetNet CZE. Atributová složka hlavní vrstvy pozemních komunikací je rozšířena a doplněna o údaje o průjezdnosti komunikací pro cyklisty a o prvky cyklistické infrastruktury, kterými jsou například: typ komunikace, číslo cyklistické trasy, směr dopravního provozu cyklistů, způsob vyznačení jízdního pruhu/pásu na komunikaci, označeníkomunikace vhodné/doporučené pro cyklisty.

 cyklostezka2.jpg
 
Atributy StreetNetCZE TOURIST jsou tedy obohacením o informace vztahující se ke stávajícím úsekům komunikací a vystihují základní prvky cyklistické infrastruktury v ČR.
 
Cyklotrasy a cykloturistické trasy
Cyklotrasy vedou po silnicích, dobrých místních komunikacích a účelových komunikacích. Jsou systematicky značeny žlutými dopravními značkami se symbolem kola a číslem dané trasy. Tyto cyklotrasy jsou dále kategorizovány na dálkové, regionální a místní.
znacka.jpg
Cykloturistické trasy vedou po lesních či polních cestách nebo terénem a pro jejich vyznačení je používáno pásmových značek ve žluté barvě s červeným, modrým, zeleným či bílým pruhem uprostřed.
znacka a.jpg
Stezky pro cyklisty
Komunikace pro cyklisty, tvořící samostatné těleso, které jsou fyzicky odděleny od "hlavní" komunikace. Jedná se buď o speciálně vybudované cyklostezky, nebo o stávající komunikace určené pouze pro cyklisty nebo pro cyklisty a zároveň pěší.
znacka b.jpg obrazek.jpg
Jízdní pruhy a pásy pro cyklisty
Vyhrazené pruhy pro cyklisty jsou umístěny ve vozovce komunikace nebo jako jízdní pásy na bezprostředně přilehlém výškově odděleném chodníku.
obrazek 2.jpg
 obrazek 3.jpg
Komunikace s omezením vjezdu pro cyklisty
Existují také komunikace s individuálním režimem pro pohyb cyklistů, kde je např. umožněn pohyb cyklistům proti směru povoleného provozu nebo naopak pohyb cyklistů zakázán.
znacky.jpg
Informace o cyklotrasách a cykloturistických trasách jsou shromážděny pro celé území ČR v délce 35 tis. km. Ostatní prvky cyklistické infrastruktury budou doplňovány postupně nejprve pro krajská města.

Tato nadstavba digitální vektorové datové sady StreetNet CZE má široké možnosti uplatnění především pro stávající uživatele dat StreetNet CZE a je možné ji kombinovat s mnoha našimi nadstavbami, obsahujícími vazby do dalších informačních systémů.
Cyklistická data StreetNetCZE TOURIST budou v dalších letech procházet důslednou a pravidelnou aktualizací stejně jako data sítě zpevněných komunikací ve StreetNet CZE. Samozřejmostí je terénní průzkum a šetření problematických a sporných míst v terénu. V budoucnosti hodláme tento produkt dále rozšiřovat o další prvky a informace zajímavé pro cyklistickou a také turistickou infrastrukturu.
Ing. Eliška Ralbovská

 


Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací