Rozsáhla aktualizace datové sady StreetNet CZE a nadstaveb

Praha, 14. července 2009 - Společnost CEDA vydává v polovině roku další balíček aktualizací. 

Mezi nejzajímavější změny patří úpravy datové sady StreetNet CZE (verze 0906) - bezešvě propojené síti všech zpevněných komunikací České republiky a souvisejících nadstaveb.


Pozn.: Pro větší srozumitelnost a přehlednost jsme upravili také názvosloví našich produktů.

 
stn_cze_obrazek.jpg

Při aktualizaci StreetNet CZE jsme se zaměřili  především na:

1.    Aktualizaci krajských a okresních měst

2.    Zahuštění a doplnění prvků v jednotlivých vrstvách StreetNet CZE
      • liniová vrstva komunikací (road)
      • využití půdy (landuse)

3.    Sesouladění datových vstupů pro StreetNet CZE a StreetNetCZE CITY
       (plány měst)      

4.    Zpřesnění místních komunikací na území celé ČR     

5.    Doplnění významných tunelů existujících na silniční síti ČR

6.    Revizi čísel silnic, která je nyní v souladu s tahem komunikace z ULS
       (ŘSD referenční databáze)

7.    Revize a celková oprava vrstvy kilometráž (road_km) v rozsahu dálnic
       a silnic pro motorová vozidla

8.    Celoplošnou aktualizaci geometrie vrstvy železnic (railway) nad orto-
       fotem - vrstva nově obsahuje cca 17 000 úseků

9.    Výrazné polohové zpřesnění vrstvy vodstva (water)

10.  Rozšíření StreetNet CZE o vrstvu vodních toků (water_l)

11.  Revize názvů a čísel exitů u jednotlivých nájezdů na podkladě reál-
       ných dat

 

Zajímavosti:

•    Celkový počet ulic ve StreetNet CZE v.0906 je 74 268 což je 96,73 % z celkového počtu evidovaných ulic
•    StreetNet CZE nyní obsahuje přes 170 000 km dálnic, silnic, ulic, místních a účelových komunikací
•    Vrstva Road doznala oproti minulé verzi StreetNet CZE přes 185 000 změn. Celkový počet elementů v této vrstvě je již více než 1 000 000.


K produktu StreetNet CZE v.0906 se váže aktualizace celé řady nadstaveb:
•    StreetNetCZE POI
•    StreetNetCZE ADR link
•    StreetNetCZE TMC link
•    StreetNetCZE ULS link
•    StreetNetCZE NAV
•    StreetNetCZE CITY

 

Ing. Roman Cibulka - specialista podpory prodeje geodat

 


Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací