Další výsledek výzkumných aktivit CEDA - získali jsme "Osvědčení o zápisu užitných vzorů"

Praha, 8. dubna 2015 - V průběhu minulých dní získala naše společnost od Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky "Osvědčení o zápisu užitných vzorů" realizovaných v rámci výzkumného projektu SUIDOD – Systémy intermodální dopravní dostupnosti (TA02030394) podpořeného Technologickou agenturou ČR v programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA.

Projekt byl zaměřen na vytvoření inovativních softwarových nástrojů zejména pro tvorbu podkladů pro projekty udržitelného řízení územního rozvoje a logistické společnosti. Řešení projektu jsou založena na volbě nejvhodnějších (multimodálních) tras, které vychází z dopravních vztahů mezi cestujícími a jejich cíli. Projekt byl realizován ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou.

Prvnímu užitnému vzoru bylo přiděleno číslo 27241 a jedná se o „Systém pro optimalizaci nákladní přepravy“. Technické řešení se týká automatizovaného systému umožňujícího zlepšení vytěžování nákladních spojů a zvyšování konkurenceschopnosti přepravců v důsledku nárůstu synergie i bez nutnosti přímé spolupráce potenciálně konkurenčních firem. Systém umožňuje zadávání informací o spojích a volných přepravních kapacitách přepravci a vyhledávání a zadávání možností nákladní dopravy zájemci o přepravu. Optimalizační systém je založen na kombinaci většího počtu klientských zařízení (umožňujících přístup k uživatelskému rozhraní) a serverových zařízení (centrální aplikační server, mapový server, prostorové databáze), která umožňují nabízení volné kapacity přepravních spojů, jejich vyhledávání a rezervaci. Klientským zařízením může být desktopové, ale stejně tak i mobilní zařízení (notebook, tablet, chytrý telefon,…), což umožňuje jeho široké použití. Data uživatelů jsou uložena v cloudu a vizualizují se v textové nebo mapové podobě. Předložené technické řešení nabízí soukromé a veřejné sféře možnost efektivnějšího využívání přepravních kapacit v nákladní dopravě, zejména v dopravě silniční a železniční.

Další užitným vzorem je „Energeticky optimalizovaná navigace“ s číslem 27616. Energeticky optimalizovaná navigace je zařízení, které umožní navigaci mezi zvoleným výchozím a cílovým bodem způsobem, který minimalizuje energetickou náročnost cesty. Součástí zařízení je modul, který umožňuje kalibraci zařízení na základě uživatelských dat z provozu, zejména dat o poloze a pohonných hmotách. Navrhované technické řešení se skládá ze soustavy zařízení, která jsou určena ke stanovení trasy a jejího průjezdu způsobem, který minimalizuje potřebu energie potřebné k dopravě mezi dvěma místy. Soustava zařízení je tvořena třemi moduly – navigačním modulem, modulem pro uživatelský záznam kalibračních dat a kalibračním modulem, který slouží pro přípravu dat pro navigační modul. Řešení se týká především nákladní dopravy. Hlavní využití se předpokládá v nákladní automobilové dopravě, ale při změně nastavení kalibračního nástroje je možné využití též v oblasti individuální dopravy. Užitný vzor je možné využít nejen v samostatném provedení, ale také v automobilovém průmyslu jako součást vyráběných vozidel.
 


V případě potřeby sdělení bližších informací či zájmu o taková řešení se, prosím, neváhejte obrátit na:
Mgr. Jan Kufner -Projektový manažer
email: kufner@ceda.cz


Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací