Mapové dlaždice

Digitální vrstevnaté mapy. Snadná manipulace, rychle vykreslování, možnost tisku.

Co jsou mapové dlaždice

Mapové dlaždice jsou efektivním nástrojem vizualizace atributově rozsáhlých geodatabází. Takto vytvořené mapy se snadno zobrazují, jsou přehledné, obsahově bohaté a lze je účinně využívat jako podkladové mapy při řešení mnoha GIS úloh. S formáty mapových dlaždic lze pracovat lokálně nebo pomocí serverových a webovských technologií.

 

 

 Formáty mapových dlaždic

Mapové dlaždice lze rozdělit na dva základní typy – rastrové a vektorové, které se významně liší v mnoha aspektech výroby, zpracování a možností používání. 

 

Rastrové mapové dlaždice

Rastrové mapové dlaždice jsou vrstevnatou digitální mapou s předem stanovenými měřítkovými úrovněmi, kdy každá z nich je rozdělena do pravidelné sítě dlaždic o rozměrech 256x256 pixelů a daném rozlišení 96 dpi. Dlaždice jsou organizovány v adresářové struktuře, která usnadňuje jejich rychlé vykreslení v klientských aplikacích.

Základní vlastnosti

Formát dat: Tile Package (.tpk) | Tile Cache Compact (.bundle) | Tile Cache Exploded (.png)
Souřadnicový systém: WGS 1984 Web Mercator Auxiliary Sphere | S-JTSK
Měřítkové úrovně: 12-14 obsahově odlišných v závislosti na souřadnicovém systému
Rozlišení: 96 dpi
Pokrytí: CZE | příhraničí CZE

Rastrové mapové dlaždice jsou známým a zavedeným formátem, využitelným pomocí standardních technologií a nástrojů. Neměnný vizuál mapy spolu s pravidelnými dodávkami aktualizací tak napomáhá k dlouhodobému fungování řady mapových řešení a spokojenosti klientů i uživatelů map.

Přínosy jsou však poněkud omezeny velkým datovým objemem produktu a vyššími požadavky na přenos dat mezi serverem a uživatelem. Vizuální prezentaci nelze nijak upravovat, ani tisknout. 

Více o datovém formátu

Vektorové mapové dlaždice

Vektorové mapové dlaždice se generují na základě připravených vektorových dat a definovaného stylu pro jejich vykreslení. Jsou tvořeny nepravidelnou sítí a jejich vykreslování je kontinuální (tj. není potřeba pevně fixovat zobrazovací kroky). Rozlišení se přizpůsobuje požadavkům zařízení, ve kterém jsou vykresleny.

Základní vlastnosti

Formát dat: Vector Tile Package (.vtpk) | Vector Tile Cache Compact (.bundle) | Vector Tile Cache Exploded (.pbf)
Souřadnicový systém: WGS 1984 Web Mercator Auxiliary Sphere | S-JTSK
Měřítkové úrovně: kontinuální vykreslování
Rozlišení: automaticky dle zařízení
Pokrytí: CZE | příhraničí CZE

Vektorové mapové dlaždice přinášejí celou řadu výhod. Zejména významně menší datovou velikost a tím pádem i náročnost přenosů mezi serverem a uživatelem. Poskytují možnost upravovat již vytvořenou mapu – měnit vizuál mapy, vypínat viditelnost vybraných prvků, přizpůsobovat orientaci prvků a popisů aktuální orientaci mapy. V neposlední řadě je možno tisknout mapové výstupy.

Požadavkem pro efektivní vykreslování vektorových mapových dlaždic je dostatečný výkon grafického procesoru a ochota investovat do implementace nového datového formátu.

Více o datovém formátu 

 

Zdrojová data

Mapový obsah vychází z produktů společnosti CEDA: geodatabází StreetNet (síť pozemních komunikací, železnice, využití půdy, vodstvo, zastavěná území), StreetNet BUILDING (budovy a bloky budov), POI (zájmové body), adresních bodů databáze RUIAN a StreetNet CROSSBORDER (pro příhraniční oblasti).
 

 

Mapový obsah a pokrytí

Obsahová a vizuální podoba map pro jednotlivé úrovně se samozřejmě mění v závislosti na měřítku. Mapy velkých měřítek z území Česka a příhraničí obsahují všechny podrobnosti sítě pozemních komunikací (funkční kategorii, typ, povrch, směr provozu, název ulice, číslo silnice), budovy a adresní body (zatím jen na území Česka), široké spektrum zájmových bodů a plochy zastavěného území, železnice, využití půdy, lesní plochy, vodstvo a hranice admi­nistrativních jednotek. Se zmenšováním měřítka potom dochází ke generalizaci sítě a snižování počtu zobrazovaných zájmových bodů.

 

  Aktualizace dat

Mapové dlaždice aktualizujeme a vydáváme dvakrát ročně, a to v obou souřadnicových systémech Web Mercator i S-JTSK. Vždy jsou plně kompatibilní s vektorovými geodatabázemi. Rastrové mapové dlaždice jsou na trhu již několik let, vektorové jsou novinkou roku 2018.

 


Nenašli jste vše, co jste hledali?
Neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese podpora@ceda.cz nebo na telefonním čísle + 420 226 201 101. Naši specialisté se vám rádi budou věnovat.

 Produktový list Mapové dlaždice ČR ke stažení
Produktový list Mapové dlaždice příhraničí ke stažení


Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací