StreetNet LITE

Odlehčená verze StreetNet - hlavní silniční síť a doplňkové vrstvy.

 Co je to StreetNet LITE a čím se liší od StreetNetu

StreetNet LITE je odlehčenou verzí geodatabáze StreetNet. Stejně jako podrobnější StreetNet je tvořen 16 datovými vrstvami. Hlavní a nosnou je bezešvá a plně routovatelná síť pozemních komunikací, která je na rozdíl od StreetNetu omezena na dálnice a státní silniční síť I. až III. třídy. Doplňují ji další topografické vrstvy a vrstvy administrativního členění v plném rozsahu.

Atributová bohatost zůstává zachována. Prvky každé vrstvy jsou popsány několika až několika desítkami atributů. Nejvíce informací je obsaženo ve vrstvě pozemních komunikací (road) - údaje evidenční (číslo, mezinárodní číslo a třída komunikace, název ulice atd.), atributy popisující technický i funkční stav jednotlivých úseků a základní atributy pro pohyb po síti.

 

Jaké území StreetNet LITE pokrývá

StreetNet LITE pokrývá území Česka a Slovenska. Datová struktura geodatabáze je pro oba státy stejná, napojení sítě je topologické. Pokrytí odpovídá aktuálnímu stavu sítě pozemních komunikací v době vydání dat, přičemž jsou zohledněny i úseky ve výstavbě, u nichž je evidován i termín otevření.

  

 Základní vlastnosti

Formát dat: ESRI Shapefile
Souřadnicový systém:
  S-JTSK
| WGS84 | S-42
Měřítko mapového podkladu: 1 : 10 000
Počet základních datových vrstev: 16
Pokrytí: CZE
| SVK

Přesnost dat

Intravilán, dálnice, silnice I.-III. třídy a místní komunikace: < 5m (odpovídá geometrické přesnosti B databáze ZABAGED)
Udržované účelové komunikace v extravilán: < 10 m (odpovídá geometrické přesnosti B/C databáze ZABAGED)
Neudržované účelové komunikace, např. lesní a polní cesty: < 15 m (odpovídá geometrické přesnosti C databáze ZABAGED)

Vhodnost použití

Zobrazování ***** | Analýza ***** Lokalizace ***** | Navigace *****  

 

Obsah geodatabáze StreetNet LITE

 

basic

StreetNet LITE je tvořen 16 datovými vrstvami:

Nosnou vrstvou celé geodatabáze je kompletní routovatelná síť pozemních komunikací v rozsahu dálnice a státní silniční síť I. až III. třídy. Každý úsek této sítě je popsán řadou atributů, které nesou informaci o funkční kategorii a typu komunikace, čísle a třídě silnice, k ulicím jejich názvy, dále i základní atributy pro pohyb po síti (zákazy vjezdu, jednosměrnost, mýto atd.). Zohledněna je i časová složka - tedy komunikace ve výstavbě s evidenci termínu plánovaného otevření.
 
Doplňkovými vrstvami jsou dálniční exity a kilometráž vybraných silnic, dále železnice, plochy zastavěného území, centra osídlení, řada kategorií využití půdy a les, vodní plochy a toky, chráněná území (zpracovaná z podkladů AOPK) a administrativní členění.

 

Možnosti využití StreetNet LITE

Geodatabáze StreetNet LITE je vhodná pro zobrazování a provádění účelových analýz v prostředí GIS, pro řešení dopravních úloh a pro navigaci motorových vozidel (zejména pro plánování dálkových tras).


Aktualizace dat

StreetNet LITE je kontinuálně aktualizován a vydáván dvakrát ročně. Podklady pro aktualizaci jsou čerpány v terénu, z veřejně dostupných zdrojů a z pokladů státních institucí a úřadů i komerčních subjektů.

 


Nenašli jste vše, co jste hledali?
Neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese podpora@ceda.cz nebo na telefonním čísle + 420 226 201 101. Naši specialisté se Vám rádi budou věnovat.

StreetNet CZE LITE - leták ke stažení
StreetNet SVK LITE - leták ke stažení


Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací