ROUTE4ALL nová cesta nejen pro nevidomé a vozíčkáře, ale i pro naši společnost…

Praha, 19.května 2016 - S potěšením bychom vás chtěli informovat, že více než dvouletá snaha týmu našich špičkových odborníků vyústila ke vzniku unikátního datového modelu pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu.

Datový model vznikl v rámci výzkumně-vývojových aktivit představujících jednu z činností naší společnosti. Některé z nich realizujeme za účelem zefektivnění výrobních procesů, jiné pro vývoj nových produktů a služeb s cílem proniknout na nové trhy nebo zpřístupnit naše služby co nejširším cílovým skupinám. Právě za tímto účelem byl realizován i projekt ROUTE4ALL.

Výzkum pod názvem ROUTE4ALL probíhá od roku 2014. V souvislosti s ním byly analyzovány požadavky uživatelů na navigační mapy, navigační funkcionality a uživatelské rozhraní webové služby. Následně byl navržen logický datový model navigační mapy vycházející z předchozích analýz požadavků a struktury hlasových povelů. V současné době probíhá testování způsobu interpretace navigačních pokynů na vybraném modelovém území v centru Prahy.

Specifičnost datového modelu spočívá v nutnosti vektorizace pěší sítě včetně chodníků a přechodů pro chodce. Nutností je zde mapování prvků bezbariérovosti, landmarků a obecně všech překážek, se kterými se nevidomí či vozíčkáři setkávají běžně při svém pohybu v terénu. Model musí obsahat informace o povrchu, sklonu nebo šířce terénu, o místech k přecházení či výškových překonání.

Ukázky databáze pro silniční navigaci vs. databáze pro pěší

   

Za účelem dosažení co nejkvalitnějších výstupů pro koncové uživatele spolupracujeme s dalšími organizacemi, které pomohly definovat požadavky na navigační model nebo pomocí kterých nyní datový model testujeme v terénu. Zde chceme zmínit především projekt Naviterier Conversation našeho partnera ČVUT, který svým řešením, mobilním navigačním systémem pro chodce se sníženou schopností orientace a pohybu, doplňuje naše výstupy výzkumu. Za pomoci jím vyvinuté aplikace a našeho datového modelu vzniká řešení, které usnadní cílové skupině pohyb v neznámém prostoru.

Výzkum je realizován v rámci projektu „Rozšířený datový model pro handicapované osoby a metodika jeho interpretace při navigaci“ (TA04031574) financovaný z programu ALFA Technologické agentury ČR.


S případnými dotazy nás neváhejte kontaktovat:

Mgr. Jan Kufner | kufner@ceda.cz
Mgr. Eva Mulíčková | mulickova@ceda.cz

Více se talé dočtete v článcích na MobilMania, E15 či Naviterier.


Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací