ROUTE4ALL nově i jako mapová služba

Praha, 19. července 2016 - Před časem jsme Vás informovali o výsledcích naší výzkumně-vývojové činnosti, v rámci které jsme vyvinuli datový model ROUTE4ALL pro navigaci osob se sníženou schopností orientace a pohybu. Ve vývoji stále pokračujeme a nyní se můžeme pochlubit stejnojmennou mapovou službou, která datový model implementuje. Jak využít naši novou službu v praxi?

Webová služba ROUTE4ALL běží v prostředí CEDA Web Services (CWS), která představuje soubor internetových nástrojů pro práci s digitálními mapami. ROUTE4ALL zde tvoří speciální nadstavbu, která umožňuje vyhledávání tras osobám se speciálními potřebami. Uživatel si zde volí, pro koho má být trasa určena (pěší, vozíčkář, nevidomí) a omezení či požadované parametry trasy (šířku vozíku, velikost manipulační plochy apod.). Služba po zadání parametrů vyhledá několik nejvhodnějších tras dle náročnosti překážek tzv. míry bezbariérovosti trasy. V hlavním okně se následně zobrazí mapa s doporučenými trasami.

Route4all webová mapová služba: Ukázka webové aplikace umožňující vyhledání trasy. V levém panelu je možné vybrat uživatele (pěší, vozíčkář, nevidomí) a zvolit omezení či požadované parametry trasy. Služba po zadání parametrů vyhledá několik nejvhodnějších tras dle náročnosti překážek tzv. míry bezbariérovosti trasy. V hlavním oknu se zobrazuje mapa s doporučenými trasami.

 

Trasu si uživatel může přiblížit dle svých potřeb, pro lepší orientaci je také možné změnit klasickou podkladovou mapu za letecké snímky. Mapa zobrazuje šest typů bariér v prostoru. U každé bariéry navíc udává obtížnost jejího překonání. Popis bariéry se zobrazí vždy po kliknutí na konkrétní bariéru. Přehled všech bariér zobrazuje legenda.

Route4all webová mapová služba: Ukázka vyhledání trasy ve webové aplikaci. Trasu je možné přiblížit dle potřeb uživatele, je možné změnit podkladovou mapu za letecké snímky. Mapa zobrazuje bariéry v prostory. Popis bariéry se zobrazí po kliknutí na konkrétní bariéru. Přehled všech bariér udává legenda v pravé části okna.

 

Webová služba ROUTE4ALL v současné době prochází poslední fází testování. Poté bude připravena k ostrému provozu. Doufáme, že svou činností zjednodušíme orientaci a pohyb co nejširšímu počtu osob.
Výzkum je realizován v rámci projektu „Rozšířený datový model pro handicapované osoby a metodika jeho interpretace při navigaci“ (TA04031574) financovaný z programu ALFA Technologické agentury ČR. 


S případnými dotazy nás neváhejte kontaktovat:
Mgr. Hana Křepelková | krepelkova@ceda.cz
Mgr. Eva Mulíčková | mulickova@ceda.cz 


Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací