Výsledek veřejné zakázky – program BETA Technologické agentury ČR

Praha, 15. prosince 2015 – S potěšením bychom chtěli oznámit, že naše společnost, ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu v.v.i., byla vybrána jako nejvhodnější řešitel veřejné zakázky programu BETA Technologické agentury ČR. Ve skutečnosti se jedná o výzkumnou potřebu Ministerstva dopravy ČR a název projektu zní: „Systém pro vyhodnocení nebezpečných jevů ohrožujících bezpečnost a plynulost dopravy na silniční infrastruktuře pomocí dopravně-telematických aplikací“. 

     

Strategickým cílem projektu je zvýšení ochrany dopravní cesty, v tomto konkrétním případě silniční infrastruktury, a to formou detekce nebezpečných jevů ohrožujících silniční infrastrukturu a majících vliv na bezpečnost a plynulost dopravy a její negativní dopady. Především se jedná o snižování dopadu rizik, a to jak na samotnou infrastrukturu, tak i na její správu. Správou infrastruktury je myšlena její efektivní údržba a opravy, a tím i zajištění její dlouhodobé životnosti. Dalším cílem projektu je zhodnocení rozsahu ohrožení určitých úseků silniční infrastruktury a nákladovosti jejich údržby a oprav. V neposlední řadě se jedná o efektivní a vhodné užití dopravně-telematických aplikací, systémů výstrahy a systémů pro ochranu silniční infrastruktury a řízení dopravy.

Věříme, že na základě našich zkušenosti uspějeme a všechny cíle tohoto víceletého projektu naplníme.


Více informací: Mgr. Jan Kufner, projektový manažer (kufner@ceda.cz)


Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací