Valná hromada

Informace o konání valné hromady...

Praha, dne 14.6.2021

Představenstvo společnosti CEDA Maps a.s., v souvislosti s platnou právní úpravou, informuje akcionáře společnosti o konání mimořádné valné hromady společnosti.

Valná hromada se bude konat od 10 hodin, dne 13.7.2021 v kanceláři JUDr. Hejtmánkové (Lidická 63c, Brno). Text pozvánky a související dokumenty jsou k datu tohoto uveřejnění protokolárně předány všem akcionářům společnosti.

 

Praha, dne 23.4.2021

Představenstvo společnosti CEDA Maps a.s., v souvislosti s platnou právní úpravou, informuje akcionáře společnosti o konání valné hromady společnosti.

Valná hromada se bude konat od 10 hodin, dne 14.6.2021 v kanceláři JUDr. Hejtmánkové (Lidická 63c, Brno). Text pozvánky a související dokumenty jsou k datu tohoto uveřejnění protokolárně předány všem akcionářům společnosti.

 

Praha, dne 15.1.2021

Představenstvo společnosti CEDA Maps a.s., v souvislosti s platnou právní úpravou, informuje akcionáře společnosti o konání mimořádné valné hromady společnosti.

Mimořádná valná hromada se bude konat v 12 hodin, dne 17.2.2021 v sídle společnosti a online. Text pozvánky a související dokumenty jsou k datu tohoto uveřejnění protokolárně předány všem akcionářům společnosti.

 

Praha, dne 1.10.2020

Představenstvo společnosti CEDA Maps a.s., v souvislosti s platnou právní úpravou, informuje akcionáře společnosti o konání valné hromady společnosti.

Valná hromada se bude konat v 10 hodin, dne 3.11.2020 v sídle společnosti. Text pozvánky a související dokumenty jsou k datu tohoto uveřejnění protokolárně předány všem akcionářům společnosti.

 

Praha, dne 27.4.2020

Představenstvo společnosti CEDA Maps a.s., v souvislosti s platnou právní úpravou, informuje akcionáře společnosti o konání řádné valné hromady společnosti.

Řádná valná hromada se bude konat od 10 hodin, dne 27.5.2020 v sídle společnosti v Praze. Text pozvánky a související dokumenty jsou k datu tohoto uveřejnění protokolárně předány všem akcionářům společnosti.

 

Praha, dne 9.5.2019

Představenstvo společnosti CEDA Maps a.s., v souvislosti s platnou právní úpravou, informuje akcionáře společnosti o konání řádné valné hromady společnosti.

Řádná valná hromada se bude konat od 11 hodin, dne 20.6.2019 v sídle společnosti v Praze. Text pozvánky a související dokumenty jsou k datu tohoto uveřejnění protokolárně předány všem akcionářům společnosti.

 

Praha, dne 5.2.2019

Představenstvo společnosti Central European Data Agency, a.s., v souvislosti s platnou právní úpravou, informuje akcionáře společnosti o konání valné hromady společnosti.

Valná hromada se bude konat v 10 hod., dne 14.3.2019 na adrese notářského úřadu JUDr. Hejtmánkové v Brně. Text pozvánky a související dokumenty jsou k datu tohoto uveřejnění protokolárně předány všem akcionářům společnosti.

 

Praha, dne 19.3.2018

Představenstvo společnosti Central European Data Agency, a.s., v souvislosti s platnou právní úpravou, informuje akcionáře společnosti o konání řádné valné hromady společnosti.

Řádná valná hromada se bude konat v 11 hod., dne 16. 5. 2018 na adrese notářského úřadu JUDr. Hejtmánkové v Brně. Text pozvánky a související dokumenty jsou k datu tohoto uveřejnění protokolárně předány všem akcionářům společnosti.

 

Praha, dne 13.2.2017

Představenstvo společnosti Central European Data Agency, a.s., v souvislosti s platnou právní úpravou, informuje akcionáře společnosti o konání řádné valné hromady společnosti.

Řádná valná hromada se bude konat dne 28.3.2017 v Brně v sídle pobočky společnosti v Gromešově ulici. Text pozvánky a související dokumenty jsou k datu tohoto uveřejnění protokolárně předány všem akcionářům společnosti.

 

Praha, dne 29.9.2016

Valná hromada společnosti Central European Data Agency, a.s., se sídlem Prvního pluku 621/8a, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 26429632, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7038, konaná dne 29. 09. 2016, rozhodla o přeměně všech listinných akcií společnosti na akcie zaknihované. Přeměna listinných akcií na zaknihované se řídí zejména ustanoveními §§ 529 – 535 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Toto rozhodnutí je zaznamenáno v notářském zápise, sepsaném notářkou JUDr. Klárou Hejtmánkovou, se sídlem v Brně, která se valné hromady účastnila a pořídila z ní notářský zápis. 

 

Praha, dne 26.3.2016

Představenstvo společnosti Central European Data Agency, a.s., v souvislosti s platnou právní úpravou, informuje akcionáře společnosti o konání řádné valné hromady společnosti.

Řádná valná hromada se bude konat dne 27.4.2016 v Praze v sídle společnosti. Text pozvánky a související dokumenty jsou k datu tohoto uveřejnění protokolárně předány všem akcionářům společnosti.

 

Praha, dne 19.10.2015

Představenstvo společnosti Central European Data Agency, a.s., v souvislosti s platnou právní úpravou, informuje akcionáře společnosti o konání mimořádné valné hromady společnosti.

Mimořádná valná hromada se bude konat dne 1.12.2015 v Praze v sídle společnosti. Text pozvánky a související dokumenty jsou k datu tohoto uveřejnění protokolárně předány všem akcionářům společnosti.

 

Praha, dne 27.3.2015

Představenstvo společnosti Central European Data Agency, a.s., v souvislosti s platnou právní úpravou, informuje akcionáře společnosti o konání řádné valné hromady společnosti.

Řádná valná hromada se bude konat dne 28.4.2015 v Praze v sídle společnosti. Text pozvánky a související dokumenty jsou k datu tohoto uveřejnění protokolárně předány všem akcionářům společnosti.

 

Praha, dne 3.9.2014

Představenstvo společnosti Central European Data Agency, a.s., v souvislosti s platnou právní úpravou, informuje akcionáře společnosti o konání mimořádné valné hromady společnosti.

Mimořádná valná hromada se bude konat dne 16.9.2014 v Praze v sídle společnosti. Text pozvánky a související dokumenty jsou k datu tohoto uveřejnění protokolárně předány všem akcionářům společnosti.

 

Praha, dne 11.6.2014

Představenstvo společnosti Central European Data Agency, a.s., v souvislosti s platnou právní úpravou, informuje akcionáře společnosti o konání řádné valné hromady společnosti.

Řádná valná hromada se bude konat dne 11.6.2014 v Praze na adrese notářského úřadu JUDr. Tlášťkové Praha 2. Text pozvánky a související dokumenty jsou k datu tohoto uveřejnění protokolárně předány všem akcionářům společnosti.


Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací