Přeskočit na hlavní obsah

Inovace pro mobilitu budoucnosti.

Sledujeme trendy a hledáme cesty, jak pomocí map, dat a chytrých algoritmů tvořit inteligentní a ekologickou dopravu zítřka.

Mám zájem

Vývoj a zavádění autonomních vozidel budoucnosti

Autonomní auta, tramvaje i vlaky potřebují přesně a bezpečně znát svoji polohu a okolí. Kromě senzorů spoléhají na HD mapy, které vytváříme pomocí nejmodernějšího systému pro mobilní mapování.

 • spolehlivé určení polohy autonomních vozidel pomocí kombinace superpřesných map a senzorů
 • nezávislé na satelitní navigaci
 • vytváření HD map na míru pro vývojáře autonomních systémů 
 • přesnost, časté aktualizace, podrobně popsané vlastnosti mapovaných objektů 
 • pomoc při zavádění autonomních vozidel do provozu 
 • spolupráce na vývoji autonomních technologií a sledování trendů na globální úrovni
   

Mám zájem

HD mobilní mapování

Pomocí systémů HD mobilního mapování a zpracování obrovských objemů dat s využitím umělé inteligence snímáme realitu a převádíme ji na hodnotné informace ve formě pasportů, digitálních technických map nebo mapování povrchů komunikací. 

 • využití globálně nejpokročilejší technologie mobilního mapování 
 • efektivní sběr a zpracování dat přinášející neuvěřitelné množství informací pro různé agendy
 • pořízování a zpracování snímků a bodových mračen zájmového území s přesností pod 10 cm ve 3D
 • detekce kolizí předmětů s jízdním profilem vozidla či vlaku 
 • vyhodnocování defektů na komunikacích 

Mám zájem

ROUTE4ALL a automatizovaný sběr dat

Služba ROUTE4ALL umožňuje plánování tras pro osoby s nejrůznějším omezením pohybu. Kombinuje přesná data o pěších trasách a bariérách s algoritmy pro výpočet trasy, které byly vytvořeny ve spolupráci se zástupci hendikepovaných skupin.

 • automatizovaný sběr dat o pěší síti a bariérách
 • efektivní mapování chodníků pro plánování tras nebo pasportizaci
 • podrobná data pro potřeby hendikepovaných i dalších skupin obyvatel

Mám zájem

Komplexní graf komunikací

Dodáme vám geografický podklad komplexně popisující dopravní síť. Jeho předností je propojení agendových potřeb s navigačními a možnost navázání celé řady agend.

 • lokalizace zastávek a tras veřejné dopravy i dopravního značení
 • evidence parkovacích míst 
 • 100% kompatibilita s daty Global Network
 • široká využitelnost – mnohoúčelové a multimodální na míru vašim potřebám

Mám zájem

Rozvoj udržitelné dopravy

Kombinace veřejné, individuální a sdílené dopravy může zlepšit fungování dopravních systémů a zároveň snížit tlak na parkovací místa a nové komunikace. Poradíme vám, jak na to.

 • propojení všech možností dopravy do jedné služby
 • zvýšení komfortu, rychlejší cestování
 • navádění elektromobilů na volné dobíjecí stanice
 • vypočítání akčního rádiusu elektromobilů na základě stavu baterie, profilu trasy a dalších faktorů
 • nové dopravní koncepty (autobus na zavolání, sdílená ekonomika jako součást veřejné dopravy)
 • využití dat ze Smart City a IoT pro zlepšení dopravy ve městech

Mám zájem

Predikce dopravy a mobility

Díky dlouhodobému sledování dopravy a algoritmům s umělou inteligencí odhadneme stav dopravy, obsazenost parkovacích míst nebo zpoždění spojů v budoucnosti. Vaše aplikace data využije k přesnějšímu plánování tras nebo optimalizaci flotil vozidel.

 • chytré plánování budoucích tras
 • zvýšení komfortu cestování
 • minimalizace ztrát a problémů způsobených špatným odhadem dopravy
 • odhad vývoje mobilitní poptávky a nabídky
 • zajištění spolehlivého intermodálního plánování tras

Mám zájem

Ekologická logistika a doprava

Nabídneme vám řešení pro plánování tras a optimalizaci flotil, které podstatně sniží emise vašich vozů.

 • maximální snížení uhlíkové stopy díky využití moderních přístupů pro vyhledávání tras
 • zefektivnění plánování logistických zakázek
 • informace o produkci emisí 
 • podpora alternativních pohonů 

Mám zájem

Řešení nedostupnosti satelitní navigace v tunelech a parkovištích

Poskytneme vám otevřený registr lokalizační infrastruktury, který umožní tvůrcům navigačních aplikací navigovat i v místech bez satelitního signálu. Díky němu mohou řidiče včas varovat před blížící se kolonou, stojícím vozidlem či přepnutím proměnného značení, nebo ho informovat o přijíždějícím vozidle záchranné služby. 

 • zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy
 • přehled o rychlosti vozidel a jejich poloze
 • snížení počtu mimořádných situací
 • zvýšení efektivity v organizaci dopravy
 • informace o poloze vozidel a osob pro záchranné složky 

Mám zájem

Virtuální dvojčata a samoopravující se mapy

Nové informační koncepty kombinují velmi podrobné mapové podklady s informacemi ze senzorů a zařízení v reálném čase. Virtuální dvojčata skutečného prostředí umožňují lépe pochopit různé děje a pomocí simulací modelovat efektivnější chování řídících systémů nebo trénovat autonomní vozidla. Vozidla vybavená senzory pak mohou informovat o rozdílech mezi mapami a fyzickým světem.

 • aktualizace map téměř v reálném čase
 • koncentrace maximálního množství informací o dopravě v dané lokalitě
 • vytvoření prostředí pro co nejrealističtější testování a ladění algoritmů řízení dopravy a autonomních vozidel
 • umožnění správy dopravních systémů v celém jejich životním cyklu

Mám zájem