Státní správa, krizové řízení

Ředitelství silnic a dálnic, krajské a státní úřady, záchranné služby, hasiči, policie,...

Zadavatel: Středočeský kraj
Předmět plnění: Dodávka multilicence vektorových a rastrových map pro potřeby krajského úřadu. Datové sady využívá řada oddělení, Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje a GIS krajského úřadu.
Doba realizace: od 2005 do současnosti
Aktuální stav: v užívání

 
     

Zadavatel: Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy
Předmět plnění: Multilicence vektorových dat v rozsahu hlavního města a Středočeského kraje.
Doba realizace: 2009-2012, od 2012 do současnosti
Aktuální stav: v užívání

 
     

Zadavatel: Plzeňský kraj
Předmět plnění: Dodávka multilicence vektorových dat ČR a příhraničí a rastrových map pro potřeby krajského úřadu. Datové sady využívá řada oddělení a Zdravotnická záchranná služba kraje.
Partneři pro realizaci: T-MAPY spol. s r.o.
Doba realizace: od 2005 do současnosti
Aktuální stav: v užívání

 
     

Zadavatel: Vysočina
Předmět plnění: Dodávka multilicence vektorových a rastrových dat pro potřeby krajského úřadu. Data využívá řada oddělení a Zdravotnická záchranná služba kraje.
Doba realizace: od 2005 do současnosti
Aktuální stav: v užívání

 
     

Zadavatel: Liberecký kraj
Předmět plnění: Dodávka multilicence vektorových dat pro potřeby krajského úřadu.
Doba realizace: od 2009 do současnosti
Aktuální stav: v užívání

 
     

Zadavatel: Jihomoravský kraj
Předmět plnění: Dodávka multilicence vektorových dat.
Doba realizace: od 2007 do současnosti
Aktuální stav: v užívání

 
     

Zadavatel: Ústecký kraj
Předmět plnění: Dodávka multilicence vektorových dat ČR a vektorových a rastrových map příhraničí pro potřeby krajského úřadu a Zdravotnické záchranné služby kraje.
Doba realizace: od 2007 do současnosti
Aktuální stav: v užívání

 
     

Zadavatel: Olomoucký kraj
Předmět plnění: Dodávka multilicence vektorových dat pro potřeby krajského úřadu.
Doba realizace: od 2006 do současnosti
Aktuální stav: v užívání

 
     

Zadavatel: Karlovarský kraj
Předmět plnění: Internetová licence vektorových dat v rozsahu kraje.
Doba realizace: od 2011 do současnosti
Aktuální stav: v užívání

 
     

Zadavatel:  Královéhradecký kraj
Předmět plnění: Multilicence vektorových dat v rozsahu kraje a to včetně 5 leté aktualizace.
Doba realizace: od 2010 do současnosti
Aktuální stav: v užívání

 
     

Zadavatel: Moravskoslezský kraj
Předmět plnění: Licence k vektorovým datům v rozsahu kraje.
Doba realizace: od 2010 do současnosti
Aktuální stav: v užívání

 

V současné době jsou vektorová data CEDA využívána v jedenácti krajských úřadech ČR.


     

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Předmět plnění: Vektorová data pro projekt Jednotného systému dopravních informací.
Doba realizace: od 2006 do současnosti
Aktuální stav: v užívání

 
     

Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR
Předmět plnění: Dodávka vektorových dat pro potřeby resortu (Hasičský záchranný sbor a Policie ČR).
Doba realizace: od 2014 do současnosti
Aktuální stav: v užívání

 
     

Zadavatel: Česká pošta, o.z. ICT
Předmět plnění: Nákup licencí na užití mapových podkladů pro Národní informační systém Integrovaného záchranného systému ČR.
Doba plnění: od 2014 do současnosti
Aktuální stav: v užívání

 
     

Zadavatel: Česká pošta, s.p.
Předmět plnění: Vektorové a rastrové podklady pro analýzy a projekty v oblasti logistiky a pro geomarketingové analýzy.
Doba realizace: od 2006
Aktuální stav: v užívání

 
     

Zadavatel: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Předmět plnění: Vektorová data pro analýzy a projektové činnosti.
Doba realizace: od 2013
Aktuální stav: v užívání

 
     

Zadavatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy
Předmět plnění: Data pro dopravně inženýrské projekty a anylýzy a analýzy a dopravně informační centrum.
Doba realizace: od 2004
Aktuální stav: v užívání

 
     

Zadavatel: Magistrát města Brna
Předmět plnění: Dodávka vektorových dat v rozsahu města Brna a Jihomoravského kraje.
Doba realizace: od 2014 do současnosti
Aktuální stav: v užívání

 
     

Zadavatel: Ministerstvo zdravotnictví
Předmět plnění: Dodávka vektorových dat pro projekt Registrů Ministerstva zdravotnictví (ve spolupráci s ARCDATA).
Doba realizace: od 2015 do současnosti
Aktuální stav: v užívání

 
     

Zadavatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Předmět plnění: Socio-geografický průzkum územního pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu v ČR.
Doba realizace: 2010-2011, 2016

 
     

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
Předmět plnění: Datová podpora dispečinku ZZS Jihočeského kraje - upgrade mapových podkladů pro Operační středisko ZZS Jihočeského kraje, územní středisko České Budějovice.
Partneři pro realizaci: CEDA ve spolupráci s partnerem T-MAPY poskytla digitální data pro aplikaci GISelIZS AE a systém Dispečer.
Předmětná data: vektorová a rastrová data
Doba realizace: květen 2006

 
     

Zadavatel: Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Předmět plnění: Dodávka vektorových dat v multilicenci pro potřeby TCTV 112 a instalována na všech krajských dispečincích hasičských záchranných sborů. Data byla začleněna do GIS jako hlavní datová sada mapující silniční a uliční síť České republiky.
Tato datová sada je prospěšná zejména pro:
• lokalizaci volajícího na linku tísňového volání • plánování podmínek zásahu z hlediska dopravní dostupnosti • vyhledávání trasy vozidel HZS k místu zásahu • prostorovou optimalizace provozu HZS
Doba realizace: 2004 - 2016
Předmět plnění: Vektorová data pro projekt Jednotného systému dopravních informací ŘSD.
Doba realizace: od 2006 - 2016

 
     

Zadavatel: Policie ČR
Předmět plnění: Vektorová data pro projekt Jednotného systému dopravních informací ŘSD.
Doba realizace: od 2006 do současnosti

 
     

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Předmět plnění: Dodávka databáze uličních úseků a adresních bodů krajských měst pro potřeby internetové aplikace adresářové služby na portálu ministerstva.
Doba realizace: 2004
Předmět plnění: Dodávka databáze adresních bodů krajských a okresních měst pro integraci s registrem ÚIR-ADR (doplnění registru o prostorové souřadnice).
Doba realizace: 2003

 
     

Zadavatel: Armáda ČR
Předmět plnění: Navigace vojenských vozidel pomocí GPS a inerciálního senzoru. Předmětem plnění bylo řešení projektu navigace v daném systému velení a řízení a popis návrhu řešení přesunu vozidla pomocí zařízení, které určuje s využitím družicového navigačního systému svoji polohu a upřesňuje ji pomocí inerciálního senzoru.
Partneři pro realizaci: ESRI (dodavatel software), PaceBlade (HW)
Doba realizace: 2002

 
     

Produkt: Digitální povodňový plán
Výrobce produktu: Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.
Předmět plnění: dodávání podkladových map ve formě rastru.
Spolupráce: od roku 2001
Zadavatel: Český hydrometeorologický ústav
Předmět plnění: Dodávka podkladových map pro dynamickou internetovou aplikaci ČHMÚ pro úsek hydrologie.
Partneři pro realizaci: Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.
Doba realizace: 2001

 

Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací