Přeskočit na hlavní obsah

Zdroje dat v produktech a službách CEDA

Česko:

 • Chráněná území © AOPK - data jsou upravována s ohledem na topologická pravidla používaná pro správu geodatabáze StreetNet.
 • Budovy – část dat © 2023 ČÚZK
 • Adresní body – Databáze adresních bodů na základě RÚIAN (Registr územní identifikace a adres, © 2023 ČÚZK)
 • Územní členění - © 2023 ČÚZK, ČSÚ - data RUIAN a RSO jsou upravována s ohledem na topologická pravidla používaná pro správu geodatabáze StreetNet
 • Letecká mapa - © 2023 ČÚZK
 • Katastrální mapa - © 2023 ČÚZK
 • Ostatní data © 2023 CEDA

Slovensko:

 • Budovy © přispěvatelé OpenStreetMap (OpenStreetMap )
 • Adresní body – Databáze adresních bodů na základě RA (Register adries, © 2023 Ministerstvo vnútra SR)
 • Územní členění - © 2023 GKÚ Bratislava - data jsou upravována s ohledem na topologická pravidla používaná pro správu geodatabáze StreetNet
 • Ostatní data © 2023 CEDA

Zbylá území:

 • Data Source © 2023 TomTom
 • Budovy © přispěvatelé OpenStreetMap (OpenStreetMap )