Přeskočit na hlavní obsah

Projekty spolufinancované z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

(za spoluúčasti Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj)

         

Kód: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024666
Program: Aplikace - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Doba řešení: 2021 - 2023
Statut: Příjemce
Řešitelský tým: CEDA Maps a.s., Vysoké učení technické v Brně
Anotace: Cílem projektu je vytvoření zcela unikátního mapovacího systému pro pořizování vysoce přesných dat o dopravní síti a jejím okolí vč. systému pro analýzu a zpracování dat pomocí software s umělou inteligencí za účelem automatizované tvorby HD map.

Kód: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0024260
Program: Aplikace - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Doba řešení: 2020 - 2022
Statut: Příjemce
Řešitelský tým: CEDA Maps a.s.
Anotace: Cílem projektu je rozšíření stávajícího Výzkumného centra prostorových digitálních dat a umožnit zde výzkum a vývoj v oblasti HD mapování. V rámci projektu budou pořízeny technologie, hardware a software pro umožnění HD mapování.

Výzkumnou infrastrukturu nabízíme rovněž k pronájmu za tržní cenu. Zde naleznete Seznam pořízených technologií.

Kód: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004921
Program: Aplikace - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Doba řešení: 2017 – 2019
Statut: spolupříjemce
Řešitelský tým: Eltodo, a.s., CAMEA spol. s r.o.
Anotace: Cílem projektu je vytvořit informační systém pro řidiče, který bude nepřetržitě shromažďovat data z vytvořené senzorické sítě, která sleduje obsazenost parkovacích míst v rámci celého města, popř. jeho části. Na základě získaných dat bude informační systém poskytovat řidičům informace o obsazenosti v reálném čase včetně krátkodobé predikce.

Kód: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004361
Program: Aplikace - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Doba řešení: 2017 – 2019
Statut: příjemce
Řešitelský tým: EFEX, s.r.o.
Anotace: Cílem projektu je napomoci zkvalitnění funkce veřejných a privátních budov, docílit energetické úspory těchto objektů nebo zvýšit jejich uživatelský komfort pomocí analýzy možnosti využití indoor technologií, které jsou schopny lokalizovat a sledovat pohyb osob v uzavřených prostorách prostřednictvím běžné bezdrátové komunikace mobilních telefonů, videodetekce a dalších technologií v reálném čase, data ukládat a následně analyzovat.

Kód: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004435
Program: Aplikace - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Doba řešení: 2017 – 2019
Statut: Spolupříjemce
Řešitelský tým: CHAPS spol. s r.o., CEDA Maps a.s.
Anotace: Cílem projektu je vývoj datové základny informačních systému pro VD, výzkum a následný vývoj datových modelů, software nástrojů, aplikací a služeb, které budou dostupné zároveň pro odborníky z VD i pro cestující.

Kód: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0000159
Program: Potenciál - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Doba řešení: 2017 – 2018
Statut: příjemce
Anotace: V rámci projektu bude vybudováno nové výzkumné centrum pro oblast zpracování digitálních dat vybavené nejnovějšími technologiemi. Projekt umožní zvýšení kapacit společnosti pro realizaci výzkumně-vývojových aktivit v oblasti sběru, zpracování, implementace a distribuce prostorových dat. Výzkumné centrum bude zřízeno na pobočce společnosti v Brně. 

Výzkumnou infrastrukturu nabízíme rovněž k pronájmu za tržní cenu. Zde naleznete Seznam pořízených technologií.