Rychlostní profily

Praha, říjen 2011 – společnost Central European Data Agency, a.s. připravila pro podzim 2011 novinku ve své produkci, která rozšiřuje své portfolio o produkt s informacemi o plynulosti dopravy.

V listopadu bude na trh uvedena nová datová sada s názvem StreetNetCZE TRAFFIC, která obsahuje rychlostní profily popisující typické chování průběhu dopravy.
Informace o rychlostním profilu je obsažena ve všech TMC úsecích České republiky, které jsou definovány lokalizačními tabulkami v síti pozemních komunikací.
Databáze StreetNetCZE TRAFFIC vznikla ve spolupráci se společností CE-Traffic, a.s., která se dlouhodobě zabývá monitoringem plynulosti dopravy a monitoringem mobility v regionu Střední Evropy.

Údaje o rychlosti dopravního proudu jsou sbírány nepřetržitě každou minutu. Tato detailní databáze historických dat o skutečných průbězích je přepočítána do rychlostních profilů s 15 minutovými intervaly, které velmi přesně popisují typické, pravidelně se opakující cykly chování dopravy. Ke každému úseku sítě StreetNetCZE TRAFFIC patří profil charakterizující průměrný pracovní den a průměrný víkendový den.

Rychlostní profily najdou široké uplatnění v dopravním inženýrství, k tvorbě hlukových map, k zlepšení routingu a optimalizačních úloh aj..

Data jsou sbírána neustále a lze je přizpůsobit Vašim požadavkům.

Ing. Zuzana Viletová, Brand Manager
email: viletova@ceda.cz
Central European Data Agency, a. s.
 


Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací