NAVIGAČNÍ NOVINKA v oblasti pěší turistiky a cykloturistiky

Praha, 13. července 2012 - CEDA uvedla na trh novinku v portfoliu svých vektorových dat  - nadstavbu pro základní datovou sadu: StreetNetSVK TOURIST. Tato nadstavba umožní navigaci  pro pěší turisty a cykloturisty na území celé Slovenské republiky.

Na podkladě těchto dat je možné analyzovat pohyb po síti pozemních komunikací, vyhledávat optimální trasy a řešit navigační úlohy nejen pro automobilovou dopravu, ale také pro pohyb turistů a cyklistů, a to zejména po značených turistických, cyklistických a cykloturistických trasách, stezkách pro cyklisty a po dalších komunikacích. Data umožňují parametrizaci preferencí pro cyklisty a volbu jízdy pouze po značených cyklistických trasách či kombinaci cyklistických tras s  dalšími komunikacemi, na kterých není pohyb cyklistů zakázán. Součástí této nadstavby je i bohatá kolekce řádově tisíců POI propojených na potřeby turistů.

Pokrytí
Informace o značených turistických trasách, cyklotrasách a cykloturistických trasách jsou shromážděny pro celé území SR v celkové délce cca 20 100 km.

Délka turistických tras pro pěší:                   13 000 km
Délka cyklotras a cykloturistických tras:      
7 100 km

Pěší turistika
Obsahuje informace základních prvků turistické infrastruktury v SR: 

Značené turistické trasy

Vedou převážně terénem po pěšinách a lesních či polních cestách a jsou značeny pásovými značkami s bílým orámováním. Barvu a náročnost značené trasy určuje středový pás značky. Přednostní volba barev pro značky pěších cest:

Cyklistika

Obsahuje informace základních prvků cyklistické infrastruktury v SR:


Cyklotrasy

Cyklotrasy vedou po silnicích, dobrých místních komunikacích a účelových komunikacích. Jsou systematicky značeny bílými dopravními značkami se symbolem kola a číslem dané trasy. Tyto cyklotrasy jsou dále kategorizovány na dálkové, regionální a místní.


Cykloturistické trasy

Cykloturistické trasy vedou po lesních či polních cestách nebo terénem a pro jejich vyznačení je používáno značek s písmenem C a obrázkem cyklisty v modré, červené, žluté a zelené barvě.

Stezky pro cyklisty

Komunikace pro cyklisty, které jsou fyzicky odděleny od "hlavní" komunikace. Jedná se buď o speciálně vybudované cyklostezky, nebo o stávající komunikace určené pouze pro cyklisty nebo pro cyklisty a zároveň pěší.
 

Jízdní pruhy pro cyklisty

Vyhrazené pruhy pro cyklisty jsou umístěny ve vozovce komunikace nebo jako jízdní pásy na bezprostředně přilehlém výškově odděleném chodníku.
 

Komunikace s omezením vjezdu pro cyklisty

Existují také komunikace s individuálním režimem pro pohyb cyklistů, kde je například umožněn pohyb cyklistům proti směru povoleného provozu nebo naopak pohyb cyklistů zakázán.


Tato nadstavba digitální vektorové datové sady StreetNet SVK  má široké možnosti uplatnění především pro stávající uživatele dat StreetNet SVK a je možné ji kombinovat s mnoha našimi nadstavbami jako NAV, Traffic atd.

Data StreetNetSVK TOURIST budou v dalších letech procházet důslednou a pravidelnou aktualizací, stejně jako data sítě zpevněných komunikací ve StreetNet SVK. Samozřejmostí je terénní průzkum a šetření problematických a sporných míst v terénu. V budoucnosti hodláme tento produkt dále rozšiřovat o další prvky a informace zajímavé pro cyklistickou a také turistickou infrastrukturu.

 


Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací