Výsledky veřejné soutěže ALFA Technologické agentury ČR.

Praha, 25. ledna 2012 - v minulých dnech byly vyhodnoceny a vyhlášeny výsledky veřejné soutěže programu ALFA vedené Technologickou agenturou ČR. Společnost CEDA získala kladné hodnocení u tří z podaných projektů. Touto cestou bychom rádi poděkovali těm, kteří se podíleli na přípravě zadávací dokumentace a do veřejné soutěže se přihlásili s námi. Program ALFA se zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v řadě oblastí, naše projekty jsou zařazeny v podprogramu Udržitelný rozvoj dopravy. V tomto roce bude zahájeno řešení u těchto projektů:

„DATATENPOK – Datový sklad projektové dokumentace pozemních komunikací a jeho užití při posuzování bezpečnosti staveb TEN-T“. Projekt bude řešen ve spolupráci s VARS BRNO a. s. a Vysokým učením technickým v Brně v letech 2012-2014. Je zaměřen na vytvoření datového skladu projektové dokumentace pozemních komunikací ČR a webového portálu pro publikaci projektové dokumentace a sdílení souvisejících informací.

Příjemce: Další účastníci projektu:
   

 „DOPANAR – Automatická detekce dopravních objektů na pozemních komunikacích pro pasportizaci, aktualizaci navigačních podkladů a asistenci řidiče“. Projekt bude řešen ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni v letech 2012-2015. Cílem projektu je vytvoření softwarových nástrojů pro automatickou detekci dopravních objektů metodami počítačového zpracování digitalizované obrazové informace. 

Příjemce: Další účastník projektu:

„SUIDOD – Systémy udržitelné intermodální dopravní dostupnosti“. Projekt bude řešen ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v letech 2012-2014. Cílem projektu je snížení negativních dopadů provozu na různých typech dopravní infrastruktury na životní prostředí, ekonomickou efektivitu podniků a životnost samotné infrastruktury.

Příjemce: Další účastník projektu:

 


Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací