Aplikace geoportál skupiny ČEZ

Praha, 12. března 2013 -  Dovolte, abychom pogratulovali našemu obchodnímu partnerovi. V lednu 2012 byl totiž spuštěn geoportál skupiny ČEZ, který pracuje i s mapovými podklady společnosti CEDA. S potěšením můžeme konstatovat, že od té doby zvládnul vyřídit více než 186 tisíc žádostí o vyjádření k existenci sítí. Dalších více než osmnáct tisíc žádostí o digitální data podali jeho prostřednictvím autorizovaní a neautorizovaní projektanti. Územně analytické podklady získaly zhruba čtyři stovky obcí s rozšířenou působností, krajské úřady a vojenské újezdy.

 „Geoportálu jsme věřili, ale překonání hranice 200 tisíc vyřízení žádostí a poskytnutí dat v tak krátké době je vysoko nad hranicí všech původních odhadů. Využívání služby soustavně roste také díky pozitivním zkušenostem klientů, pro které je služba oporou při jejich práci,“ shrnuje dosavadní zkušenosti Zbyněk Businský, vedoucí správy dat o síti společnosti ČEZ Distribuce.

 

Služba http://geoportal.cez.cz umožnuje zákazníkům získat snadno a rychle přístup k datům společností ČEZ Distribuce, a. s., a ČEZ ICT Services, a. s. využitelným především pro:
•    Vyjádření k existenci sítí,
•    Projekční činnost,
•    Zjištění polohy technické infrastruktury k územně analytickým podkladům.
Aplikace je k dispozici zdarma a umožňuje mj. i sledování stavu vyřízení zadané žádosti. Základní informace o zahájení zpracování žádosti a možnosti odebrání výstupu obdrží klient e-mailem. U projektantů investičních akcí nebo pořizovatelů územně analytických podkladů služba čelí oblibě především díky rychlosti vyřízení žádostí.


Zájem o službu od ledna 2012 přitom stále roste. Zatímco v říjnu 2012 ČEZ evidoval za prvních osm měsíců provozu “pouhých” 114 tisíc žádostí, v následujících pěti měsících to bylo již 90 tisíc žádostí, což při přepočtu na jeden měsíc je nárůst ze 14 250 kusů na 18 000 kusů (nárůst zájmu o 28,6 procenta).

Je nám ctí spolupracovat s tak velkým subjektem, jako je skupina ČEZ - největší středoevropským výrobce a dodavatel elektrické energie.  Zároveň jsme rádi, že geoportál, který běží i na našich vektorových a rastrových mapových podkladech, čelí tak velké oblíbenosti, čímž je kvalita našich dat úspěšně ověřována v každodenní praxi.   
Naše mapové podklady však ve skupině ČEZ nejsou dostupné jen na geoportálu. Pomocí ESRI SW ArcGIS Network Analyst je využívají k plánování činnost i terénní pracovníci –
viz ArcRevue - http://www.arcdata.cz/aktuality/aktuality-detail/?contentId=135877


Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací