Nová verze datové sady StreetNet ČR

Praha, 5. srpna 2013 - Společnost Central European Data Agency, a.s. vydala další aktualizovanou a rozšířenou verzi datové sady StreetNet CZE verze 1306.
 

Datová sada je tvořena 15 vrstvami, přičemž nosnou vrstvou je vrstva komunikací. Délka pokrytých pozemních komunikací s každou verzí narůstá, v aktuální verzi je to více než 310 000 kilometrů dálnic, silnic, místních komunikací (ulic) a účelových komunikací (polních a lesních cest). Tyto pozemní komunikace jsou vhodné pro pohyb motorových vozidel, cyklistů a pěších turistů.
 

Celkem zahrnuje geodatabáze více než 2,1 milionů úseků komunikací a dalších více než 200 tis. prvků v ostatních vrstvách. Každý úsek komunikace je ve StreetNetuCZE a jeho extenzích popsán více než 70 atributy.
 

Data jsou pravidelně aktualizována atributově i geometricky, celoplošně pro území ČR. Počty změn mezi verzemi se pohybují v řádech statisíců.
 

Periodicky revidujeme vybrané atributy a sledujeme stav komunikací ve výstavbě (data obsahují preaktuality - tedy komunikace ve výstavbě s termínem plánovaného zprovoznění/uzavření daného úseku). Poslední verze se také významněji věnují zkvalitnění sítě komunikací vhodných pro pohyb pěších a cyklistů. Aktuálně dosahuje síť turistických a cykloturistických tras délky 74 000 km.
 

Zdrojem pro doplnění názvů ulic je nově databáze RÚIAN (dříve registr ÚIR-ADR), přičemž naplněnost činí 99,3%.
 

Výrobní procesy spojené s vydáním každé nové verze datové sady StreetNetCZE jsou velmi časově i technologicky náročné. Nejen při zahušťování sítě komunikací spoléhá CEDA na technologie americké společnosti ESRI (jíž je mezinárodním obchodním partnerem), ale také na svůj tým stabilních odborných pracovníků a externích partnerů. Rozsáhlá práce při sběru dat a jejich zpracování umožňuje využití mapového podkladu StreetNetCZEtedy nejen pro plánování navigaci pro automobily, ale také pro navigaci jednostopých vozidel, cyklistů a pěších.
 

Kromě tradičních uživatelů takovou podrobnost routovatelné sítě ocení zejména provozovatelé systémů pro záchranu osob v lokalitách mimo silniční síť, subjekty zabývající se lesním hospodářstvím nebo plánováním využití krajiny, provozovatelé webových aplikací zaměřených na turistický ruch, ale i tvůrci aplikací určených pro přesnou navigaci a lokalizaci osob (například dětí nebo zaměstnanců - při plnění jejich úkolů v terénu). 


Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací