Certifikácia lokalizačných tabuliek Slovenskej republiky LT SK v3.2

Bratislava, 19. júna 2014 - Dňa 26.5.2014 boli schválené a organizáciou TISA (Traveller Information Services Association) certifikované lokalizačné tabuľky Slovenskej republiky verzia 3.2. Vlastníkom LT SK v3.2 je Slovenská správa ciest, ktorá zároveň zabezpečuje ich distribúciu. Bližšie informácie sú dostupné na webovej stránke Cestnej databanky SSC v sekcii Lokalizačné tabuľky TMC.

LT SK v3.2 boli vytvorené spoločnosťou CEDA Slovakia s.r.o. na základe zmluvného vzťahu so Slovenskou správou ciest, v súlade so sústavou noriem skupiny EN ISO 14819 a špecifikáciami organizácie TISA. Ide o aktualizovanú verziu LT SK v2.1, pričom došlo k celkovej revízii a rozšíreniu lokalizovaných úsekov cestnej siete - verzia LT SK v3.2 obsahuje celkovo 13591 lokalít.

LT SK v3.2 pokrývajú všetky diaľnice, rýchlostné cesty a cesty 1. a 2. triedy, vybrané úseky ciest 3. triedy a vybrané miestne komunikácie. Výnimočne sú vypustené niektoré nevýznamné koncové úseky ciest 2. triedy. Zahrnuté sú rovnako úseky ciest 3. triedy, ktoré svojím dopravným významom zodpovedajú minimálne cestám 2. triedy, resp. ktoré sa nachádzajú na území miest a majú významnú spojovaciu funkciu ako miestne komunikácie.

Do LT SK v3.2 sú zahrnuté aj vybrané miestne komunikácie v krajských mestách a väčšine okresných miest s výnimkou malých miest. Zahrnuté sú dôležité zberné artérie v danom meste a tam, kde je to relevantné, tiež obchádzkové trasy k týmto artériám.

V prípade záujmu o bližšie informácie nás môžete kontaktovať:

Ing. Szebényiová Alica, CSc. - vedúca odboru Cestnej databanky SSC

email: alica.szebenyiova@ssc.sk

Ing. Kristián Lengyel - projektový manažér spoločnosti CEDA Slovakia s.r.o.

email: lengyel@ceda-slovakia.sk

 


Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací