StreetNet

Podrobná routovatelná síť pozemních komunikací a 15 dalších topologických vrstev.

Co je to StreetNet

StreetNet je hlavní mezi produkty společnosti CEDA.

Geodatabáze StreetNet je tvořena 16 datovými vrstvami - hlavní a nosnou je kompletní bezešvá a plně routovatelná síť pozemních komunikací doplněná dalšími topografickými vrstvami a vrstvami administrativního členění. Prvky každé vrstvy jsou popsány několika až několika desítkami atributů. Nejvíce informací je obsaženo ve vrstvě pozemních komunikací (road) - údaje evidenční (číslo, mezinárodní číslo a třída komunikace, název ulice atd.), atributy popisující technický i funkční stav jednotlivých úseků a základní atributy pro pohyb po síti.

 

Jaké území StreetNet pokrývá

StreetNet pokrývá území České a Slovenské republiky. Datová struktura geodatabáze je pro oba státy stejná, napojení sítě je topologické. Pokrytí odpovídá aktuálnímu stavu sítě pozemních komunikací v době vydání dat, přičemž jsou zohledněny i úseky ve výstavbě, u nichž je evidován i termín otevření.

  

 Základní vlastnosti

Formát dat: ESRI Shapefile
Souřadnicový systém:
  S-JTSK
| WGS84 | S-42
Měřítko mapového podkladu: 1 : 10 000
Počet základních datových vrstev: 16
Pokrytí: CZE
| SVK  

Přesnost dat

Intravilán, dálnice, silnice I.-III. třídy a místní komunikace: < 5m (odpovídá geometrické přesnosti B databáze ZABAGED)
Udržované účelové komunikace v extravilán: < 10 m (odpovídá geometrické přesnosti B/C databáze ZABAGED)
Neudržované účelové komunikace, např. lesní a polní cesty: < 15 m (odpovídá geometrické přesnosti C databáze ZABAGED)

Vhodnost použití

Zobrazování ***** | Analýza ***** Lokalizace ***** | Navigace *****  

 

Obsah geodatabáze StreetNet 

basic

StreetNet je tvořen 16 datovými vrstvami:

Nosnou vrstvou celé geodatabáze je kompletní routovatelná síť pozemních komunikací. Každý úsek této sítě je popsán řadou atributů, které nesou informaci o funkční kategorii a typu komunikace, čísle a třídě silnice, k ulicím jejich názvy, dále i základní atributy pro pohyb po síti (zákazy vjezdu, jednosměrnost, mýto atd.). Zohledněna je i časová složka - tedy komunikace ve výstavbě s evidenci termínu plánovaného otevření.

Doplňkovými vrstvami jsou dálniční exity a kilometráž vybraných silnic, dále železnice, plochy zastavěného území, centra osídlení, řada kategorií využití půdy a les, vodní plochy a toky, chráněná území (zpracovaná z podkladů AOPK) a administrativní členění.

 

Možnosti využití StreetNet

Geodatabáze StreetNet je vhodná pro zobrazování a provádění účelových analýz v prostředí GIS, pro řešení dopravních úloh a pro navigaci motorových vozidel, cyklistů a pěších turistů.

StreetNet využívá celá řada státních institucí i soukromých firem v České republice i zahraničí a v kombinaci s nadstavbami, které základní navigační možnosti StreetNetu rozšiřují, jej odebírají i přední výrobce navigačních zařízení a aplikací.

 

Aktualizace dat

StreetNet je kontinuálně aktualizován a vydáván dvakrát ročně. Podklady pro aktualizaci jsou čerpány v terénu, z veřejně dostupných zdrojů a z pokladů státních institucí a úřadů i komerčních subjektů.

 


Nenašli jste vše, co jste hledali?
Neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese podpora@ceda.cz nebo na telefonním čísle + 420 226 201 101. Naši specialisté se Vám rádi budou věnovat.

StreetNet CZE - leták ke stažení
StreetNet SVK - leták ke stažení


Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací